Autoeletronika

Prodej
Servis
Montáže

Oprava řídící jednotky ECU motoru Denso Mazda 3 1.4 1.6

Opravujeme řídící jednotky motoru Denso u vozu Mazda 3 s motorem 1.4  1.6. 

U vozů se projevují sporadické závady konfigurace vozu, nefunkční tachometr - počítadlo ujetých km i rychloměr, závady komunikace imobiliseru. V řídící jednotce je většinou uložen chybový kod P0610.

závady mají většinou teplotní závislost, projevůjí se nejčastěji při chladnějším počasí a studeném motoru.

Elektronika řídící jednotky je integrovaná do sacího potrubí. Kde je chlazena proudícím nasávaným vzduchem.

Poptávka po opravě Ecu Mazda

Po odeslání formuláře bude společnost Corner (Petr Charvát, IČ:45553947) zpracovávat a spravovat vložené osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem vyřízení vašeho požadavku. Více
Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.