Autoeletronika

Prodej
Servis
Montáže

Oprava přístrojové desky Škoda Octavia

U vozů Škoda Octavia I se velmi běžně projevují tyto závady:

Nefunkční analogové ukazatele - padající ručičky

Nejprve občas, poté častěji nebo stále nefungující analogové ukazatele - rychloměr, otáčkoměr, palivoměr a teploměr, nefunkční některé výstražné kontrolky ( rezerva paliva) při současné funkci obou LCD displayu.

Opravu přístrojové desky provádíme po předchozí  domluvě během dne, nebo do druhého dne.

Cena opravy dle rozsahu poškození  orentačně cca 1500,- + DPH 

 

 Nefunkční některé kontrolky  - índikace  dobíjení - kontrolka svítí stále, nebo nesvítí vůbec, alternátor je bez závad.

Oprava po dohodě během dne,.  

Nefunkční akustická signalizace 

Nefunguje akustická signalizace zapnutých světel, zatažené ruční brzdy, reservy paliva,....

Nefunkční teploměr a palivoměr v důsledku zkratu na kabeláži el instalace

Oprava do dohodě 1-2 dny 

Ceny oprav dle rozsahu poškozeni, potřebných dílů, případných předchozích zásahů 

více info po upřenění problému a závady.

 

Nečitelný nebo špatně zobrazující display Maxidot -  Velmi běžná závada,  nezobrazují některé řádky,  nejprve se projevující teplotní závislost, posléze není čeitelný celý LCD.

Display vyměníme po dohodě během dne. 

Cena dle typu použitého  LCD display a jeho aktualní ceny + 1000,-  bez DPH výměna. 

mimo oprav nabízíme i sw úpravy a nastavení přístrojů - kalibrace průměrné spotřeby, nastavení cz jazyka, zjištění PINu immobiliseru, .....  případně diagnostiku jiných jednotek ve voze či celeho vozu.

po předchozí dohodě na počkání.

Nenašli jte popsanou závadu, kterou máte na Vaší přístrojové desce? Zavolejte, či napište , rádi Vám pomůžeme.

Poptávka po opravě přístrojů Škoda Octavia

Po odeslání formuláře bude společnost Corner (Petr Charvát, IČ:45553947) zpracovávat a spravovat vložené osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem vyřízení vašeho požadavku. Více
Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (VII) na přenositelnost údajů a (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.